Google Android - platforma pro mobilní telefony

Tento tutorial byl vytvořen jako semestrální práce k předmětu "Softwarové technologie" na FEL ČVUT. Je určen programátorům, kteří by se rádi seznámili s platformou pro mobilní telefony vyvinutou firmou Google.

Můžete si stáhnout související prezentaci k tématu (ve formátu PDF).

Tutorial je rozdělen do několika částí:

  • První část "Než začnete" popisuje základní předpoklady pro zahájení vývoje aplikací pro Android.
  • "První aplikace" obsahuje Hello World pro Google Android a s ním vysvětlení základních postupů při vývoji aplikací.
  • Následuje kapitola "Komponenty GUI", která se zabývá prvky uživatelského rozhraní, ze kterých se skládá jakákoliv aplikace pro mobilní telefon s Androidem.
  • Část "Pokročilé funkce" obsahuje příklady s návodem pro pokročilejší techniky při tvorbě aplikací.

Pro následující text se předpokládá alespoň základní znalost jazyka Java. Příklady budou demonstrovány ve vývojovém prostředí Eclipse.