Semestr 6

Výpis předmětů:

X01NUM - Numerické metody

X04N1Z - Německý jazyk 1-1

X16EVT - Etika pro výpočetní techniku

X36PKO - Počítačová komunikace

X36PZA - Periferní zařízení

X36RSF - Řízení softwarových projektů

X36TJV - Technologie programování v jazyku Java

BSZZ - Bakalářské státní závěrečné zkoušky (no prostě státnice:)